Støbning

Inden for støbning producerer vi emner til efterfølgende bearbejdning i støbegods GG20, stålstøbegods GGG40, aluminium-, zink- og bronze-legeringer. Derudover kan vi også lave voksstøbning i rustfrit stål.


Støbning i alle metaller

Vi kan støbe næsten alle materialer i metal, med undtagelse af Tungsten, som også kaldes Wolfram. Tungsten har et meget højt smeltepunkt på 3410 °C og kan derfor ikke hensigtsmæssigt håndteres som et smeltemateriale. Tungsten støbte emner fremstilles i stedet for via pulvermetallurgi, der bruges ved sintring og presning af tungstenpulver til faste emner.


De to emner indenfor støbninger:

  • Blokgods og
  • Formgods

Støbninger af blokgods foregår ved at et massivt emne, bliver givet en udformning ved smedning eller valsning. Formgods er et emne, der er blevet givet en form enten ved støbning eller spåntagning. Det er som regel formgods, der bliver tænkt på, ved omtale af støbegods.

Støbninger af blokgods foregår ved at et massivt emne, bliver givet en udformning ved smedning eller valsning. Formgods er et emne, der er blevet givet en form enten ved støbning eller spåntagning. Det er som regel formgods, der bliver tænkt på, ved omtale af støbegods.

 

Kontakt os