Adviser og Bæredygtighed

I 2015 vedtog FN 17 bæredygtige udviklingsmål, der påvirker alle aspekter af menneskets liv fra klimaændringer til kampen mod fattigdom.

I dag har ansvarlige virksomheder allerede integreret bæredygtighedsmål i deres forretningsstrategi. Det tiltrækker kunders og investorers opmærksomhed.

I dag er en af hovedmedarbejdernes betingelser for kundeloyalitet blevet en ansvarlig holdning til miljøet.

Det nye Corporate Sustainability Reporting-direktiv (CSRD) fra EU’s ‘Green Deal’ kræver, at større virksomheder rapporterer om indvirkningen af virksomhedens aktiviteter på miljøet og samfundet og kræver revision af rapporterede oplysninger. Formålet med EU’s Green Deal er at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i 2050.

 

Gør bæredygtighed til en iboende del af din forretningsstrategi!

Hos KKP er vi klar til at hjælpe vores kunder og nye kontakter med at gøre bæredygtighed til en iboende del af din forretningsstrategi, udover det arbejde, vi gør i vores egen værdikæde.

 

Relevante handlinger mod en nul-emissions økonomi:

  1. Vi arbejder på at mindske vores miljøaftryk og opfylde vores ESG-ansvar. Vi har bl.a. i 2023 implementeret KKP’s Supplier Code of Conduct.
  2. Vi ønsker at reducere drivhusgasemissioner, der omfatter alle typer emissioner (scope 1, scope 2 og scope 3 indenfor CSRD-reguleringen fra EU). Vi har i 2023 gennemført scope 1 og 2 og er påbegyndt scope 3 – værdikæde-beregninger og laver herunder spørgeskema til vores producenter om bæredygtighed for opnå relevante data og inddrage partnere i klimaindsatsen og tilskynde til bæredygtige beslutninger.
  3. Vi vil opnå reduktion af vores samlede CO2-fodaftryk og indvirkning på klimaændringer og på lang sigt bidrage til overgangen til netto-nul-emission.

Ved at integrere disse handlinger i driften og virksomhedskulturen til vores og vores producentvirksomheder kan KKP Adviser & Produktion bidrage til den globale indsats for at opnå en netto-nul-emissions økonomi og samtidig give værdi til kunder og interessenter.

KKP Adviser & Produktions bæredygtighedsarbejde er et led i at fremtidssikre og udvikle vores forretning.

 

Hvorfor er CSRD vigtigt?

Corporate Sustainability Reporting-direktivet (CSRD) er vigtigt, fordi det fremmer gennemsigtighed, ansvarlighed og ansvarlig forretningspraksis, samtidig med at det stemmer overens med den globale bæredygtighedsindsats og hjælper interessenter med at træffe informerede beslutninger.

Hvad tilbyder vi?


KKP Adviser & Produktion hjælper med at implementere sourcing-forbedringer for danske SMV’er.

Investorer og kunder efterspørger det, og nye krav via CSRD-direktivet kommer fra EU.

 

Den grønne datastrategi

Bæredygtighedsstrategi for at reducere CO2-emissioner og fremskynde værdiskabelsen i forsyningskæden. Bæredygtighedsstrategi for at reducere CO2-emissioner og fremskynde værdiskabelsen i forsyningskæden. Vi bruger baselineanalyse og bæredygtighedsdata til at implementere bedre sourcing.

 

ESG gap analyse

Gap-analyse og gennemgang af, hvor du skal fokusere dit arbejde med sourcing-data, der kræves i CSRD-direktivet. Vi leverer den nødvendige hands-on ekspertise og hjælper med at håndtere relationerne til leverandørerne.

 

ESG-risikovurdering

Vurdering af aktuelle ESG-risici i din virksomheds forsyningskæde. Vi hjælper dig med at forstå, hvad der er vigtigt og holde et skridt foran reglerne og mindske risici.

 

Supply chain analyse

Dataindsamling og beregning af scope 3 emissioner til dokumentationsformål og emissionsforbedringer. Vi hjælper med at forstå, hvor din virksomhed ’står’ med sin nuværende værdikæde, og vi hjælper med at benchmarke leverandører.

Ved at tilbyde denne og ekspertise kan KKP Adviser & Produktion spille en afgørende rolle i at hjælpe producenter og kunder med at reducere deres klimaaftryk, forbedre bæredygtighedspræstationer og bidrage til en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid.

CSRD vil ifølge EU blive implementeret i tre faser

Fra 1. januar 2024

for virksomheder >500 ansatte (generelt). Rapportering i 2025 for regnskabsåret 2024

 

Fra 1. januar 2025

for virksomheder >250 ansatte (generelt). Rapporterer i 2026 for regnskabsåret 2025

 

Fra 1. januar 2026

for børsnoterede SMV’er, rapportering i 2027 for regnskabsåret 2026. Opt-out-mulighed indtil 2028 baseret på data fra 2026