Overfladebehandlinger

KKP anvender udover de mest almindelige overfladebehandlinger,  også nogle øvrige overfladebehandlinger, som bejdsning, slibning, polering, el-polering og tromling.

 
Bejdsning

Bejdsning er en af de vigtigste kemiske overfladebehandlinger ved behandling af rustfrit stål. Vi foretager bejdsning efter svejsning og for at give emnet et pænere finish og et bedre fundament til andre overfladebehandlinger som fx maling eller belægning af andre metaller. Ved bejdsningen fjerner vi anløbninger i overfladen, der kan have været kommet fra fx bukning eller svejsning. Det kan også være for at fjerne metaloxider fra eksempelvis varmebehandling eller støbning. Bejdsningen giver en ensartet overflade og højere korrosionsmodstandsdygtighed. Selve bejdsebadet ved fuldbejdsning tilpasses emnet via pH og temperatur – en lavere temperatur giver fx en længere bejdsebehandling. Bejdsebadet består af forskellige syrer, der tilpasses det enkle emne. Lavtlegeret emner bliver som oftest behandlet i fortyndet svovlsyre eller saltsyre. Emner med en højere grad af legering bliver bejdset i en blanding af flussyre og salpetersyre.

 
Slibning

Slibning af emnet kan fx anvendes for at frembringe en jævn overflade før maling, et flottere udtryk eller mønstre i metallet. Slibningen foregå ved fx at holde emnet mod en slibesten /- skive eller ved et stykke smergellærred / sandpapir, der gnides mod emnet, og på den måde sliber noget af metallet væk.

Vi tilpasser slibningens finhed efter kundens ønsker og emnets art.

 
Polering og el-polering

Polering er en teknik, der giver emnet en mere jævn og skinnende (eller hvis det ønskes mat) overflade. Vi polerer, efter emnets art, både manuelt og automatisk ved brug af et poleringsmiddel og polerskive. Igen, alt efter emnet og kundens ønske kan vi polere med fine korn af diamant, kiselkarbid eller lignende i et opslæmmet middel.

El-polering, også kaldes elektropolering er vores eneste behandling blandt vores øvrige overfladebehandlinger, der bruger en ydre strømkilde. Vi bader emnet, oftest i en opkoncentreret blanding af fosforsyre og svovlsyre, ved en temperatur omkring 50 grader, alt efter emnet. Selve emnet bliver via en ensretter koblet anodisk.

El-poleringen opløser en del af stålet, men ætsningen foregår primært oppefra og ned. Dermed fjerner den de små forhøjede ujævnheder, der er i metallet. Det giver en lavere overfladeruhed og et glattere/blankere finish.

El-polering kan lige som bejdsning også fjerne anløbningen, men den gør det ikke altid. Derfor anbefales en bejdsning før vi el-polerer emnet.

El-poleringen anbefales hvis man ønsker et emner, der besidder en smuk og skinnende overflade med en betydeligere forøget korrosionsmodstandsdygtighed. Da el-polering giver en meget lav overfladeruhed, og dermed mere uegnet til at opsamle forureninger, er det en af de metoder, der hæver korrosionsmodstandsdygtigheden allermest.

El-poleringer har mange positive resultater, men det er en dyrere proces grundet dets kompleksitet. Det er som oftest en metode brugt i medicinal- eller fødevarebranchen, hvor ruheden af emnet skal være på dets absolutte minimum.

 
Tromling

Tromling også kaldet tumbling er en teknik, vi bruger til fx at afrette, rengøre, polere, mattere, hærde eller på anden vis at forberede emnet til endnu en overfladebehandling.

Tromlingen sker ved en horisontal cylinder, der indeholder et slibemiddel eller -korn, og vibrerer på roterende vis. På den måde bliver emnet eller emnerne vibreret rundt i cylinderen og slebet af slibemidlet eller –kornene. Tromling er en af de billigere processer under øvrige overfladebehandlinger, da den kan behandle mange emner samtidig og ikke behøver konstant kontrol af en operatør.

 
Overfladebehandlinger af mange forskellige produkter

Hos KKP Adviser & Produktion råder vi over adskillige metoder inden for de mest almindelige overfladebehandlinger, og sammen kan vi finde ud af hvilken behandling, der egner sig bedst til lige præcis dit emne. Vi råder over blandt andet metoder som: Elektrogalvanisering, varmgalvanisering, eloxering, pulverlak, vådlak, fornikling og forchromning.

 
Galvanisering

KKP tilbyder vi elektrogalvanisering og varmgalvanisering af dit emne.

 
Elektrogalvanisering

Ved elektrogalvanisering, almindeligt omtalt som el-galvanisering, sænker vi emnet ned i et kar med zinkholdig væske, hvorefter der bliver ledt strøm igennem. Det frigører zinken og får den til at klæbe til dit emne. Dette gør emnet elektrogalvaniseret. Elektrogalvanisering er dog generelt ikke lige så modstandsdygtigt og holdbart som varmgalvanisering, hvilket er grunden til at elektrogalvanisering, som oftest benyttes til elementer der ikke placeres på udsatte steder og som regel indendørs. Elektrogalvanisering er som ofte den overfladebehandlingsmetode vi bliver efterspurgt, fordi det i de fleste tilfælde er tilstrækkeligt og det er billigere end varmgalvanisering.

 
 
Varmgalvanisering

Ved varmgalvanisering dyppes elementet i smeltet zink. Varmgalvaniseringen er en kemisk proces, hvor zinken danner stoffet zinkoxid, hvilket beskytter stålet eller jernet mod fremmede elementer, der kan få emnet til at ruste. Varmgalvaniseringen gør emnet utroligt modstandsdygtigt over for slag og skræmmer, hvilket gør dit produkt utroligt holdbart.

 
Eloxering

Eloxering, eller anodisering/aluksering, er en elektrokemisk proces, der forøger tykkelsen på aluminiummet, ved et oxidlag som integreres i emnets overflade. Aluminiumsoverfladen kan i sig selv være meget blød og dermed modtagelige overfor korrosion. Ubehandlet aluminium bliver også glansløst og kedeligt at se på med tiden, derfor tilbyder vi eloxering af dit emne, hvilket får aluminiummet til at bevare udseendet i mange år.

 
Andre overfladebehandlinger
 
Maling og lakering

Inden for maling og lakering tilbyder KKP, pulverlak, vådlak, fornikling og forchromning. Vi håndterer opgaver op til korrosionskategori C5-M med fokus på kvalitetsniveauet i alle delprocesser.

 
Pulverlak og vådlak

Pulverlakering foregår ved at emnet belægges med et lag pulver der er termohærdende, herefter hærdes lakeringen i en ovn.

Fordelene ved pulverlakering er at:

 • Den giver en ridsefast overflade
 • Den er modstandsdygtig overfor kemisk påvirkning
 • Den har en god vedhæftning
 • Den har en god modstandsdygtighed overfor vind og vejr
 • Den har en høj korrosionsstabilitet
 • Lakeringen revner ikke, hvis man bukker emnet.

Vådlak er en flydende lak, der påføres emnet via valser. Herefter varmtørres lakken for at få en god og stærk hærdning.

Fordelene ved vådlakering er at:

 • Den er ridsefast
 • Modstandsdygtig overfor kemisk, korrosiv og mekanisk påvirkning
 • Den er elastisk
 • Den er modstandsdygtig overfor UV-stråling
 • Den behøver ikke en høj hærdetemperatur
 • Den fås i mange forskellige farver
Fornikling og forchromning

Fornikling og forchromning er velegnet som overflade, hvis man ønsker et kosmetisk flot finish fx i badeværelset eller på bilen.

Fornikling er en måde at overfladebehandle, hvor man tager et emne af plast eller metal og pålægger en belægning af nikkel. Inden for fornikling er der elektrolytisk fornikling, der udføres ved elektroplettering, og kemisk fornikling, også kaldet strømløs fornikling, der foretages ved at bade emnet i en opløsning af særlige kemikalier og nikkelsalte.

Forchromning er en overfladebehandling, hvor man pålægger en metalbelægning af chrom via elektroplettering. Vi kan forchrome et emnet ved glansforchromning eller hårdforchromning, alt efter om man ønsker et henholdsvis kosmetisk pænt finish eller et slidstærkt emne.

 

Kontakt os