Montage

Vi foretager ofte montage, når vi leverer totalleverancer med en serie af værdiforædlinger af et produkt. Vi samler og monterer forskellige produktioner og sørger for den rette emballering mm.

 

Kontakt os