KKP anvender udover de mest almindelige overfladebehandlinger, også nogle øvrige overfladebehandlinger, som bejdsning, slibning, polering, el-polering og tromling.

Bejdsning

Bejdsning er en af de vigtigste kemiske overfladebehandlinger ved behandling af rustfrit stål. Vi foretager bejdsning efter svejsning og for at give emnet et pænere finish og et bedre fundament til andre overfladebehandlinger som fx maling eller belægning af andre metaller. Ved bejdsningen fjerner vi anløbninger i overfladen, der kan have været kommet fra fx bukning eller svejsning. Det kan også være for at fjerne metaloxider fra eksempelvis varmebehandling eller støbning. Bejdsningen giver en ensartet overflade og højere korrosionsmodstandsdygtighed.

Selve bejdsebadet ved fuldbejdsning tilpasses emnet via pH og temperatur – en lavere temperatur giver fx en længere bejdsebehandling. Bejdsebadet består af forskellige syrer, der tilpasses det enkle emne. Lavtlegeret emner bliver som oftest behandlet i fortyndet svovlsyre eller saltsyre. Emner med en højere grad af legering bliver bejdset i en blanding af flussyre og salpetersyre.

Slibning

Slibning af emnet kan fx anvendes for at frembringe en jævn overflade før maling, et flottere udtryk eller mønstre i metallet. Slibningen foregå ved fx at holde emnet mod en slibesten /- skive eller ved et stykke smergellærred / sandpapir, der gnides mod emnet, og på den måde sliber noget af metallet væk.

Vi tilpasser slibningens finhed efter kundens ønsker og emnets art.

Polering og el-polering

Polering er en teknik, der giver emnet en mere jævn og skinnende (eller hvis det ønskes mat) overflade. Vi polerer, efter emnets art, både manuelt og automatisk ved brug af et poleringsmiddel og polerskive. Igen, alt efter emnet og kundens ønske kan vi polere med fine korn af diamant, kiselkarbid eller lignende i et opslæmmet middel.

El-polering, også kaldes elektropolering er vores eneste behandling blandt vores øvrige overfladebehandlinger, der bruger en ydre strømkilde. Vi bader emnet, oftest i en opkoncentreret blanding af fosforsyre og svovlsyre, ved en temperatur omkring 50 grader, alt efter emnet. Selve emnet bliver via en ensretter koblet anodisk.

El-poleringen opløser en del af stålet, men ætsningen foregår primært oppefra og ned. Dermed fjerner den de små forhøjede ujævnheder, der er i metallet. Det giver en lavere overfladeruhed og et glattere/blankere finish.

El-polering kan lige som bejdsning også fjerne anløbningen, men den gør det ikke altid. Derfor anbefales en bejdsning før vi el-polerer emnet.

El-poleringen anbefales hvis man ønsker et emner, der besidder en smuk og skinnende overflade med en betydeligere forøget korrosionsmodstandsdygtighed. Da el-polering giver en meget lav overfladeruhed, og dermed mere uegnet til at opsamle forureninger, er det en af de metoder, der hæver korrosionsmodstandsdygtigheden allermest.

El-poleringer har mange positive resultater, men det er en dyrere proces grundet dets kompleksitet. Det er som oftest en metode brugt i medicinal- eller fødevarebranchen, hvor ruheden af emnet skal være på dets absolutte minimum.

Tromling

Tromling også kaldet tumbling er en teknik, vi bruger til fx at afrette, rengøre, polere, mattere, hærde eller på anden vis at forberede emnet til endnu en overfladebehandling.

Tromlingen sker ved en horisontal cylinder, der indeholder et slibemiddel eller -korn, og vibrerer på roterende vis. På den måde bliver emnet eller emnerne vibreret rundt i cylinderen og slebet af slibemidlet eller –kornene.

Tromling er en af de billigere processer under øvrige overfladebehandlinger, da den kan behandle mange emner samtidig og ikke behøver konstant kontrol af en operatør.

En af vores øvrige overfladebehandlinger, bejdsning af svejst emne

Kontakt os med det samme.